Drausti automobilį
  (TPVCAPD)

  INFORMACIJA
  Blogai įvestas asmens kodas
  1

  Duomenys

  2

  Kaina

  3

  Polisas

  Techninės pagalbos kelyje draudimas tik nuo 13 Eur metams.

  Kilnojamo ir nekilnojamo turto draudimas tik nuo 29 Eur metams.

  Motociklininko nelaimingų atsitikimų draudimas tik nuo 12 Eur už dieną.