Automobilio draudimas

  Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas – draudimo rūšis, skirta atlyginti eismo įvykio metu kaltininko padarytą žalą kitiems asmenims bei jų turtui. Šiuo draudimu galima apdrausti visas privalomas registruoti motorines transporto priemones: lengvuosius automobilius, mopedus ir motociklus, mikroautobusus ir autobusus, lengvuosius komercinius ir krovininius automobilius, traktorius ir savaeigius mechanizmus.
  Pagrindiniai kriterijai, lemiantys draudimo įmokos dydį: transporto priemonės tipas (lengvasis, krovininis, motociklas ir pan.), transporto priemonės variklio galingumas, valdytojų amžius, drausmingumas, sutarties galiojimo laikotarpis (1, 2, …, 12 mėn.).
  Lietuvoje įsigyjami transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarčių draudimo liudijimai galioja ne tik Lietuvoje, bet ir visose Europos ekonominės erdvės valstybėse narėse bei Šveicarijoje. Nors šiose valstybėse turėti tarptautinį transporto priemonės draudimo liudijimą (žaliąją kortelę) nėra būtina, vis dėlto, šis dokumentas tebėra geriausiai pažįstamas tų valstybių pareigūnams.
  Žalioji kortelė – tarptautinis transporto priemonės draudimo liudijimas, suteikiantis draudimo apsaugą visos žaliosios kortelės šalyse narėse, atskirai/papildomai nesidraudžiant pagal šalies, į kurią įvažiuojama, įstatymus.
  Jeigu eismo įvykio metu nebuvo sužaloti asmenys ir eismo įvykio dalyviai sutariate dėl eismo įvykio aplinkybių, pildoma eismo įvykio deklaraciją. Policijos pareigūnus į eismo įvykio vietą privaloma kviesti tik tada, kai: a) eismo įvykio metu žuvo ar buvo sužaloti žmonės; b) su kitu eismo įvykio dalyviu nesutariate dėl eismo įvykio aplinkybių; c) dėl eismo įvykio padaryta tik turtinė žala ir nukentėjusiojo asmens eismo įvykio vietoje nėra. Užpildžius eismo įvykio deklaraciją nukentėjusysis dėl žalos atlyginimo kreipsis į kaltininko draudimo bendrovę, o kaltininkui privaloma apie įvykusi eismo įvyki pranešti raštu per 3 darbo dienas savo draudimo bendrovei.
  Atvejais, kai nė vienas eismo įvykio dalyvis neturi eismo įvykio deklaracijos, eismo įvykio aplinkybės gali būti aprašomos ir eismo įvykio schema nubraižoma ant paprasto švaraus popieriaus lapo, kuriame nurodoma eismo įvykio data, jo vieta, eismo įvykio dalyviai, ar eismo įvykio metu buvo sužalotų asmenų, taip pat transporto priemonės ir joms padaryti sugadinimai, eismo įvykio liudininkai, pateikiama informacija apie eismo įvykio dalyvių civilinę atsakomybę apdraudusias draudimo bendroves, turimus draudimo dokumentus. Aprašytos eismo įvykio aplinkybės patvirtinamos eismo įvykio dalyvių parašais.
  Gaukite pasiūlymą

  Kelionių draudimas

  Kelionės draudimas suteiktų Jums finansinę apsaugą, jei kelionės metu susirgtumėt/susižeistumėt ir tektų apsilankyti pas gydytojus užsienyje.
  Be medicininių išlaidų kompensavimo galima pasirinkti papildomas apsaugas kaip nelaimingų atsitikimų draudimas (išmokos mokamos už patirtos traumos faktą) ; kelionės bagažo draudimas (išmokos mokamos dingus/sugadinus bagažą); asmens civilinės atsakomybės draudimas (atlyginama jūsų padaryta žala tretiesiems asmenims); kelionės atšaukimo draudimas (negalint išvykti į kelionę draudimo kompanija kompensuotų už kelionę sumokėtas lėšas).
  Draudimo įmokos dydis priklauso nuo kelionės trukmės; kelionės tikslo; šalies, į kurią vykstate; pasirinktų draudimo apsaugos sąlygų; pageidaujamos draudimo sumos.
  Gaukite pasiūlymą

  Asmens draudimas

  Nelaimingų atsitikimų draudimas suteiks finansinę paramą po nelaimingo atsitikimo sutrikus sveikatai ar patyrus kūno sužalojimus.
  Pagrindinės draudimų nuo nelaimingų atsitikimų draudžiamos rizikos: mirtis, neįgalumas, traumos, kritinės ligos ir t.t.
  Įprastai draudimo išmokos dydis priklauso nuo draudimo sumos ir patirto kūno sužalojimo masto. Pvz. Jūsų draudimo suma 10.000 Eur, jūs susilaužėte ranką, draudimo taisyklėse nurodoma, kad patyrus rankos lūžį yra mokama 5 proc. draudimo sumos, tikėtinas draudimo išmokos dydis 10.000*5%=500 Eur.
  Gaukite pasiūlymą

  Turto draudimas

  Gyventojų turto draudimas – draudimo paslauga, skirta apsaugoti jums priklausantį nekilnojamą ir kilnojamą turtą nuo sugadinimo ar sunaikinimo.
  Galima apdrausti nekilnojamą turtą, kilnojamą turtą ir turto valdytojo civilinę atsakomybę. Nekilnojamasis turtas: pastatai, patalpos, butai, statiniai ir visi su jais susieti įrenginiai (langai, durys ir kt.) Kilnojamasis turtas: televizoriai, kompiuteriai, baldai, drabužiai ir kt. Turto valdytojo civilinė atsakomybė – finansinė apsauga, kuomet dėl jūsų turte įvykusios avarijos žalą patiria tretieji asmenys (pvz. trūkus vamzdžiui užliejami kaimynai).
  Nuo ketinamo drausti statinio konstrukcijos (medis, mūras), nuo draudimo sumos, turėtų įvykių.
  Gaukite pasiūlymą