Įsitikinkite ar nesusižalojote ir/ar nebuvo sužaloti kiti eismo įvykio dalyviai. Jei yra sužalotų asmenų – nedelsiant skambinkite 112, stenkitės sumažinti padarytos žalos pasėkmes, suteikite pirmąją med. pagalbą.

Jei yra pagrindo (įvykis judriame kelyje ir pan.), įspėkite kitus vairuotojus dėl kliūties ant kelio (pastatykite įspėjamąjį ženklą, apsivilkite įspėjamąją liemenę), kad išvengtumėte dar didesnės nelaimės.

Jei turite galimybių, nufotografuokite įvykio vietą (susidūrusius automobilius, kitą apgadintą turtą).

Jei nėra sužalotų asmenų ir eismo įvykio dalyviai sutaria dėl eismo įvykio aplinkybių – užpildykite eismo įvykio deklaraciją. Visais kitais atvejais kvieskite policiją (skambinkite 112).